Av
Ingrid Flognfeldt Brubaker

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Smadra
Brynjulf Jung Tjønn
Ungdomsbok, 112 sider
Flamme Forlag, 2018

Av
Ingrid Flognfeldt Brubaker

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Smadra
Brynjulf Jung Tjønn
Ungdomsbok, 112 sider
Flamme Forlag, 2018

Ingrid Flognfeldt Brubaker

Født 1989. Barnebibliotekar og redaktør i Blokk Forlag.