Av
Henninge Solberg

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2007. Publisert på nett 5. juni 2007.

Les Bienveillantes
Jonathan Littell
Roman, 1403 sider
Gallimard, 2006
(Sitater er oversatt av anmelderen. Boken ble utgitt på norsk i 2008 av Aschehoug som De velvillige, oversatt av Tom Lotherington.)

Av
Henninge Solberg

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2007. Publisert på nett 5. juni 2007.

Les Bienveillantes
Jonathan Littell
Roman, 1403 sider
Gallimard, 2006
(Sitater er oversatt av anmelderen. Boken ble utgitt på norsk i 2008 av Aschehoug som De velvillige, oversatt av Tom Lotherington.)

Henninge Solberg

Født 1981. Oversetter og korrekturleser.