Av
Knut Ameln Hoem

Anmeldelse. Publisert 16. oktober 2000.

Dagbok 1924-1994
Olav H. Hauge
Samlaget, 2000

Av
Knut Ameln Hoem

Anmeldelse. Publisert 16. oktober 2000.

Dagbok 1924-1994
Olav H. Hauge
Samlaget, 2000

Knut Ameln Hoem

Født 1970. Litteraturmedarbeider i NRK.

1. *

Sjå: Aarseth og Dvergsdal (red): Eit ord – ein stein. Festskrift til Idar Stegane, Alvheim og Eide forlag, 2000.