Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 10. februar 2003.

Bondeforteljingar
Øystein Vidnes
140 sider
Samlaget, 2002

Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 10. februar 2003.

Bondeforteljingar
Øystein Vidnes
140 sider
Samlaget, 2002

Simon Malkenes

Født 1971. Lektor, forfatter og kritiker.