Av
Mariann Enge

Anmeldelse. Publisert 11. september 2000.

kom alle mennesker
Markus Midré
Diktsamling
Tiden, 2000

Av
Mariann Enge

Anmeldelse. Publisert 11. september 2000.

kom alle mennesker
Markus Midré
Diktsamling
Tiden, 2000

Mariann Enge

Født 1971. Redaktør for Kunstkritikk.