Av
Ragnhild Evang Reinton

Anmeldelse. Publisert 27. november 2000.

Enveiskjørt gate / Barndom i Berlin – rundt 1900
Walter Benjamin
Oversatt av Henning Hagerup og Bjørn Aagenæs
Prosa
Aschehoug, 2000

Av
Ragnhild Evang Reinton

Anmeldelse. Publisert 27. november 2000.

Enveiskjørt gate / Barndom i Berlin – rundt 1900
Walter Benjamin
Oversatt av Henning Hagerup og Bjørn Aagenæs
Prosa
Aschehoug, 2000

Ragnhild Evang Reinton

Født 1946. Forfatter, oversetter og professor emerita i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo.

1. *

I oversettelsen står det: «Derav har sceneopptrinnet med de «flyktende» skuespillerne sin betydning. I lesningen av denne formelen spiller forventningen om et sted, et lys eller rampelys inn, hvor også vår flukt gjennom livet ville være skjult for fremmede betraktere.»

2. *

Endringen gjelder den siste setningen. I oversettelsen står det: «Ingenting styrket mitt indre som et blikk inn på gårdsplassene;»