Av
Henrik H. Langeland

Leder til Vinduets store novellekonkurranse 2007 (spesialnummer utgitt parallelt med Vinduet 3/2007).

Av
Henrik H. Langeland

Leder til Vinduets store novellekonkurranse 2007 (spesialnummer utgitt parallelt med Vinduet 3/2007).

Henrik H. Langeland

Født 1972. Forfatter, kommunikasjonsrådgiver og tidligere redaktør for Vinduet.