Av
Jan Erik Vold

Intervju. Fra Vinduet 4/1974. Publisert på nett 7. april 1999.

Av
Jan Erik Vold

Intervju. Fra Vinduet 4/1974. Publisert på nett 7. april 1999.

Jan Erik Vold

Født 1939. Poet og kritiker. Tidligere redaktør for Vinduet.