Av
Janneken Øverland

Intervju. Fra Vinduet 3/1984.

Av
Janneken Øverland

Intervju. Fra Vinduet 3/1984.

Janneken Øverland

Født 1946. Litteraturhistoriker. Tidligere forlagsredaktør og redaktør for Vinduet