Av
Janneken Øverland

Redaktørsamtale. Fra Vinduet 3/1982. Publisert på nett 9. september 2002.

(Dette er en versjon med introduksjonstekst fra nettpubliseringen, skrevet av Steffen Sørum.)

Av
Janneken Øverland

Redaktørsamtale. Fra Vinduet 3/1982. Publisert på nett 9. september 2002.

(Dette er en versjon med introduksjonstekst fra nettpubliseringen, skrevet av Steffen Sørum.)

Janneken Øverland

Født 1946. Litteraturhistoriker. Tidligere forlagsredaktør og redaktør for Vinduet