Av
Freddy Fjellheim

Essay. Fra Vinduet 1/2014. Publisert på nett (i forbindelse med skolestreiken for klima) 22. mars 2019. 

Av
Freddy Fjellheim

Essay. Fra Vinduet 1/2014. Publisert på nett (i forbindelse med skolestreiken for klima) 22. mars 2019. 

Freddy Fjellheim

Født 1957. Forfatter og essayist.

1. *

For første gang på 4 millioner år er CO2-konsentrasjonen i atmosfæren passert 400 ppm (parts per million, en milliondel). Dette er måleenheten som sier hvor høy konsentrasjon av CO2 atmosfæren har.

2. *

Jeg tenker og benevner både ”konkurransemennesket” og ”det mottagende menneske” med et litterært begrep, handlingskarakter. Dermed er ikke dette mennesker av kjøtt og blod, kanskje ikke engang sosiale typer, enn si moralske kategorier. Begge er definitivt dominerende karaktertrekk i mennesker av kjøtt og blod, men først og fremst litterære gestalter, eller også litterære karakterer som oppstår ut fra bestemte handlingsegenskaper, et visst handlingsmønster osv.