Av
Bernt Erik Pedersen

Essay. Fra Vinduet 3/2013. Dette er en oppdatert versjon publisert på nett 11. mars 2016. 

Av
Bernt Erik Pedersen

Essay. Fra Vinduet 3/2013. Dette er en oppdatert versjon publisert på nett 11. mars 2016. 

Bernt Erik Pedersen

Født 1969. Kulturjournalist.