Av
A. Audhild Solberg

Essay. Fra Vinduet 2/2016.

Av
A. Audhild Solberg

Essay. Fra Vinduet 2/2016.

A. Audhild Solberg

Født 1975. Forfatter. Cand.philol i nordistikk og bakgrunn fra forlagsbransjen.

1. *

Heksene, omsett av Tor Edvin Dahl, 1985, Gyldendal. Originalutgåve: The Witches, 1983, Jonathan Cape, Storbritannia og Farrar, Straus & Giroux, USA.

2. *

Heksene, 1987, Bokklubbens barn, s. 187.

3. *

Intervju med Robert Gottlieb i The Paris Review nr. 132, 1994: «The Art of Editing No. 1». Mi omsetting.

4. *

Ta det berre heilt med ro; eksempla er fiktive!

5. *

Intervju med Vladimir Nabokov i The Paris Review nr. 41, 1967: «The Art of Fiction No. 40». Mi omsetting.

6. *

Maxwell Perkins til ein gjeng redaktørspirer mot slutten av forlagskarriera si. Sitert i A. Scott Berg: Max Perkins: Editor of Genius, 1978, E.P. Dutton, s. 6. Mi omsetting.

7. *

Sjå m.a. A. Scott Berg: Max Perkins: Editor of Genius, 1978, E.P. Dutton. Utdrag frå brevvekslinga mellom Perkins og Fitzgerald mens dei arbeidde på Den store Gatsby, er tilgjengeleg på nett: www.lettersofnote.com/2012/07/the-novel-is-wonder.html

8. *

Carol Polsgrove: It Wasn’t Pretty, Folks, But Didn’t We Have Fun? Esquire in the Sixties, 1995, W.W. Norton & Co., s. 241. Mi omsetting.

9. *

Vladimir Nabokov sitert i Carol Sklenicka: Raymond Carver: A Writer’s Life, 2009, Scribner, s. 284. Mi omsetting.

10. *

Raymond Carver i brev til Gordon Lish 08.07.1980, sitert i Giles Harvey: «The Two Raymond Carvers», The New York Review of Books, 27.05.2010.

11. *

D.T. Max: «The Carver Chronicles», The New York Times, 09.08.1998.

12. *

Don DeLillo i brev til Gordon Lish, sitert i D.T. Max: «The Carver Chronicles», The New York Times, 09.08.1998.

13. *

Intervju med Gordon Lish i The Paris Review nr. 215, 2015: «The Art of Editing No. 2». Mi omsetting. Sjå også David Winters: «Gordon Lish: Famous for All the Wrong Reasons», The Guardian, 29.08.2013.

14. *

Dahl budde i USA i lengre periodar, gav ut dei første bøkene sine der, og var dessutan gift med ei amerikansk kvinne i tretti år.

15. *

Roald Dahl i brev til Robert Gottlieb, sitert i Donald Sturrock: Storyteller. The Authorized Biography of Roald Dahl, 2010, Simon & Schuster, s. 507.

16. *

Robert Gottlieb i brev til Roald Dahl samt intervju, sitert i Jeremy Treglown: Roald Dahl. A Biography, 1994, Farrar, Straus & Giroux, s. 216, og Donald Sturrock: Storyteller. The Authorized Biography of Roald Dahl, 2010, Simon & Schuster, s. 507–508.

17. *

Stephen Roxburgh: «Gobsmacked! Memories of Editing ’The Witches’», Publishers Weekly, 15.07.2013.

18. *

Store Vennlige Kjempe er hovudpersonen i SVK, omsett av Tor Edvin Dahl, 1984, Gyldendal. Originalutgåve: The BFG, 1982, Jonathan Cape, Storbritannia og Farrar, Straus & Giroux, USA. «Underforunderlig» og «forskrukkete» er henta frå den norske omsettinga. Å gjengi språket til SVK må ha gitt Roald Dahls norske omsettar og namnebror Tor Edvin både grå hår og latterkrampe.

19. *

Roald Dahl i brev til Stephen Roxburgh, sitert i Donald Sturrock: Storyteller. The Authorized Biography of Roald Dahl, 2010, Simon & Schuster, s. 523. Mine uthevingar.

20. *

Den fantastiske Mikkel Rev, omsett av Tor Edvin Dahl, 1978, Gyldendal. Originalutgåve: Fantastic Mr Fox, 1970, George Allen & Unwin, Storbritannia og Alfred A. Knopf, USA.

21. *

Les f.eks. praktfulle «William og Mary» og «Veien til himmels», begge med kvinnelege hemnarar, i novellesamlinga Kiss Kiss, omsett av Daisy Schjelderup, 1970, Gyldendal. Originalutgåver: «William and Mary» og «The Way Up to Heaven», Kiss Kiss, 1960, Michael Joseph, Storbritannia og Alfred A. Knopf, USA.

22. *

Jeremy Treglown: Roald Dahl. A Biography, 1994, Farrar, Straus & Giroux, s. 181.

23. *

Roald Dahl i brev til Fabio Coen, sitert i Donald Sturrock: Storyteller. The Authorized Biography of Roald Dahl, 2010, Simon & Schuster, s. 446.

24. *

Roald Dahl i brev til Stephen Roxburgh 22.04.1982, sitert i Stephen Roxburgh: «Gobsmacked! Memories of Editing ’The Witches’», Publishers Weekly, 15.07.2013.

25. *

Gutt. Fortellinger fra barndommen, 1986, og På egne vinger, 1987, begge omsett av Tor Edvin Dahl, Gyldendal. Originalutgåver: Boy. Tales of Childhood, 1984, og Going Solo, 1986, Jonathan Cape, Storbritannia og Farrar, Straus & Giroux, USA.

26. *

Stephen Roxburgh: «Gobsmacked! Memories of Editing ’The Witches’», Publishers Weekly, 15.07.2013, og Jeremy Treglown: Roald Dahl. A Biography, 1994, Farrar, Straus & Giroux, s. 223–225.

27. *

Roald Dahl i brev til Stephen Roxburgh, sitert i Donald Sturrock: Storyteller. The Authorized Biography of Roald Dahl, 2010, Simon & Schuster, s. 535.

28. *

Heksene, 1987, Bokklubbens barn, s. 9.

29. *

Matilda, omsett av Tor Edvin Dahl, 1989, Gyldendal. Originalutgåve: Matilda, 1988, Jonathan Cape, Storbritannia og Harcourt Brace Jovanovich, USA.

30. *

Tante Flesk og Tante Slesk er tantene til James i Verdens største fersken, omsett av Axel Segelcke Seeberg, 1982, Gyldendal. Originalutgåve: James and the Giant Peach, 1961, Alfred A. Knopf, USA.

31. *

Stephen Roxburgh i notat til Roald Dahl, sitert i Jeremy Treglown: Roald Dahl. A Biography, 1994, Farrar, Straus & Giroux, s. 244.

32. *

Jeremy Treglown: Roald Dahl. A Biography, 1994, Farrar, Straus & Giroux, s. 242–245.

33. *

I tilfelle du lurte: Alle kapitteloverskriftene er Roald Dahl-titlar: Fæle dyr, omsett av Arne Ruste, 1986, Gyldendal. Originalutgåve: Dirty Beasts, 1983, Jonathan Cape, Storbritannia og Farrar, Straus & Giroux, USA; Den magiske fingeren, omsett av Tor Edvin Dahl, 1990, Gyldendal. Originalutgåve: The Magic Finger, 1966, Harper & Row, USA; Rim & røre, omsett av Arne Ruste, 2001, Gyldendal. Originalutgåve: Rhyme Stew, 1989, Jonathan Cape, Storbritannia.

34. *

 Viss du vil lese eit verkeleg surmaga syn på Roald Dahl, sjå: Alex Carnevale: «Angry Man», thisrecording.com, 01.06.2011.

35. *

Roald Dahl i eit intervju med Helen Edwards for Bedtime Stories, juli 1970, sitert i Donald Sturrock: Storyteller. The Authorized Biography of Roald Dahl, 2010, Simon & Schuster, s. 547–548.

36. *

Meir om forfattar–redaktør-forholdet finst i f.eks. Alex Clark: «The Lost Art of Editing», The Guardian, 11.02.2011, og James Thurber: «The Theory and Practice of Criticizing the Criticism of the Editing of New Yorker Articles» (18.05.1959), The New York Times Book Review, 04.12.1988.