Av
Jon Rognlien

Essay. Fra Vinduet 1/2007. Publisert på nett 13. mars 2007.

Av
Jon Rognlien

Essay. Fra Vinduet 1/2007. Publisert på nett 13. mars 2007.

Jon Rognlien

Født 1960. Oversetter og kritiker.

1. *

Jeg benytter den feilaktige stavemåten «Tore Obrestad» siden jeg etter å ha lest hans nyeste bok sannelig ikke er helt sikker på hvem jeg/han skriver om.

2. *

Slik står sitatet å lese i den norske 1972-utgaven fra «Forlaget for fremmede språk» i Peking. Den lille røde har forøvrig en interessant utgivelseshistorie i Vesten. Originalboka kom ut i Kina i 1966, og i 1967 ble den direkteoversatt fra kinesisk av professor Henry Henne og utgitt på Aschehoug som Mao Tse-tungs Røde Bok. Hos Henne lyder dette Mao-sitatet slik: «Vær ett, vær våken, vær alvorlig, vær vital.» Også i andre europeiske land kom det lokale utgaver, før kineserne valgte å sikre seg kontrollen og selv framstille oversettelsene. Den første kinesiske utgaven av Den lille røde på norsk kom også i 1967. I 1972 kom det en ny utgave av boka der man hadde fjernet det pompøse forordet av den da diskrediterte «Maos etterfølger» Lin Piao. De senere utgavene av Maos utvalgte verker på Oktober forlag ble alle oversatt sekundært fra autoriserte, engelskspråklige kilder. Hvem det var som satt i Peking og jobbet med den norske språkdrakten i Den lille røde, kunne det vært interessant å vite.

3. *

Årsakene til at norske forfattere i så store skarer valgte å bli ml-ere, og årsaken til at andre norske ml-ere i så store skarer valgte å bli forfattere, vil bli nærmere behandlet i Kaderprosjektets kommende publikasjoner.

4. *

Ifølge MAI-historiker Dag Falang Gravem finnes det ikke dokumenterte salgstall for disse utgivelsene. Det skyldes vel neppe «sikkerhetsgrunner», men heller en berettiget frykt for skattefuten?

5. *

Om det er tilfeldig eller ikke, i alle fall fikk det tredje bandet til Hans Rotmo navnet Heimevernslaget omtrent samtidig med at ml-erne ga seg «krigspsykosen» i vold og startet forberedelsene til – ja, nettopp: heimevern mot Sovjets nært forestående okkupasjon. En seinere inkarnasjon av Rotmo kalte seg «Ola Uteligger».

6. *

«moas» betyr modnes, «spøl» betyr «spole». Det er forresten kanskje ikke så kjent i Norge at svenske Hoola Bandoola Band i 1973 spilte inn Ingenting förändras av sej själv.

7. *

Vitenskap og fiksjon: Pappa Otto Øgrim var fysiker, en positivist av den reale sorten, og drev folkeopplysning for NRK i programmet Fysikk på roterommet. Han hadde under krigen vært med i den hemmelige gruppa XU der medlemmene naturligvis brukte dekknavn. Et av pappa Øgrims dekknavn var «Jørgen». Otto Øgrim var sønn av lederen for Frelsesarmeen i Norge, Tobias Øgrim, som igjen var sønn av en tidligere leder for samme armé. Oldebarnet Tron utga i 1979 boka Marxismen – vitenskap eller åpenbaringsreligion.

8. *

Bakerst i boka har forfatteren ramset opp en haug personer han har snakket med under forberedelsene til skrivingen. Mest påfallende er de som mangler på lista, men som likevel befinner seg i boka: Øgrim, Steigan, Drillo, Michelet, Solstad.

9. *

Også Gunnar Staalelsens roman 1999. Aftensang fra 2003 tilhører dette feltet. Gunnar Staalesen er ikke tidligere ml-er. Når han skriver fra «innsiden», baserer han seg på intervjuer og litterære forelegg. Han dikter fram sterke scener fra rørslas indre liv uten nøkler og kjendiseri. Men så er da også ml-aspektet bare en liten del i Staalesens bredt anlagte Bergens-krønike, kanskje akkurat så liten som den skal være. Beskrivelsene av Albania-reisen skriver han til meg i en e-post at han først og fremst har basert på Espen Haavardsholms Historiens kraftlinjer. Men Staalesens gode roman dirrer ikke slik Haavardsholms fanebok gjør.