Av
Elin Beate Tobiassen

Essay. Publisert 2. desember 2002.

Av
Elin Beate Tobiassen

Essay. Publisert 2. desember 2002.

Elin Beate Tobiassen

Født 1962. Dr.art. Kritiker og oversetter.

1. *

Boken kom på Kagge Forlag høsten 2002.

2. *

Jfr. for eksempel artiklene «Et pinnsvin på skrivebordet» og «Fra det synlige til det usynlige», begge publisert i Morgenbladet henholdsvis 7.6 og 5.7.02.

3. *

Jeg bemerker i den forbindelse at de få artiklene som er blitt skrevet om Assos bok, har fart over den med en harelabb, eksempelvis Bettina L. Knapps kommentar i World literature today, nr. 2, 2001. Et hederlig unntak er imidlertid Lucette Finas' artikkel «Croire au matin» publisert i Minuit-forlagets tidsskrift Critique, nr. 651-652, 2001. 

4. *

Romanen ble utgitt på norsk på Bokvennen Forlag i 1995 (Klassikerserien Moderne tider). Françoise Asso underviser forøvrig i fransk litteratur ved Universitetet i Lille, og skrev for noen år siden et vitenskapelig verk om Nathalie Sarraute: Nathalie Sarraute : une écriture de l'effraction, Presses Universitaires de France, 1995. 

5. *

En tropisme er et førbevisst, førspråklig sanseinntrykk av instinktiv og universell karakter. 

6. *

Romanen utkom i Frankrike i 1948, og er pr. idag ikke oversatt til norsk. 

7. *

Som i «Smaken av situasjonen», hvor opposisjonen mellom «jeg» og «du» illustrerte fortellerens selvprovokatoriske hensikter, yter fortellerstemmen i «Det er stadig håp» motstand mot seg selv ved å stille opp mot hverandre et «han» og et «jeg».