Av
Jan Erik Vold

Essay. Fra Vinduet 2/1973. Første gang publisert på nett 25. oktober 1999.

Av
Jan Erik Vold

Essay. Fra Vinduet 2/1973. Første gang publisert på nett 25. oktober 1999.

Jan Erik Vold

Født 1939. Poet og kritiker. Tidligere redaktør for Vinduet.