Av
Eiler Nils Fleischer

Koronadagbok. Publisert 4. juli 2020.

Av
Eiler Nils Fleischer

Koronadagbok. Publisert 4. juli 2020.

Eiler Nils Fleischer

Født 1968. Ministerråd ved Norges ambassade i Paris og skribent.

1. *

Brev datert 7. mars.

2. *

Walter Benjamin 2014 I, s. 19-20.

3. *

Germaine Krull: «Architecture ancienne – Imprimérie de l’Horloge», 1928.

4. *

I brev datert 24. juni 1939.

5. *

The Origins of Totalitarianism, s. 63, Penguin, 1917 (1951)

6. *

Benjamin 2014 I, s. 184.

7. *

Perrineau 2019.

8. *

«Om noen motiver hos Baudelaire», i Benjamin 2014 I, 239, 242).

9. *

s. 143.

10. *

side 144.

11. *

Fotnote s. 90.