Av
Hanna Dahl

Essay. Fra Vinduet 1/2016.

Av
Hanna Dahl

Essay. Fra Vinduet 1/2016.

Hanna Dahl

Født 1977. Forfatter. Siste bok: Kraft (Gyldendal, 2021). 

1. *

Jevgenij Ivanovitsj Zamjatin, My – Tekst i materialy k tvortsjeskoj istorii romana, St. Peterburg, 2011, s. 196. Tilleggsmaterialet i boken er samlet og redigert av Marina Jur’evna Ljubimova og Julie A.E. Curtis. Oversettelser av sitater som benyttes, er mine egne, jeg tar ansvar for alle unøyaktigheter og feil. Jeg har også benyttet Sven Vallmarks svenske oversettelse, som kom i ny utgave på forlaget Modernista i 2015, til sammenligning.

2. *

Ibid., s. 11.

3. *

Ibid., s. 478.

4. *

Jevgenij Ivanovitsj Zamjatin, «Avtobiografija», 1929, az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/text_0188.shtml

5. *

Jevgenij Ivanovitsj Zamjatin, «Ja bojus», 1921

6. *

Pavel Krusanov, «‘Sjinel’ Zamjatina», i Neva 2009.

7. *

Ibid.

8. *

Clarence Brown, «Introduction», i Jevgenij Ivanovitsj Zamjatin, We, overs. av Clarence Brown, New York, 1993, s. xvii.

9. *

Nils Håkanson, «Förord», i Jevgenij Ivanovitsj Zamjatin, Vi, overs. av Sven Vallmark, Stockholm, 2015, s. xi.

10. *

Fernando Pessoa, Den anarkistiske bankier, overs. av Henning Kramer Dahl, Oslo, 2001, s. 26–27.

11. *

Brown 1993, s. xxiii.

12. *

Zamjatin 2011, s. 164.

13. *

Ibid., s. 158.

14. *

Ibid., s. 152.

15. *

Ibid., s. 240.

16. *

Ibid., s. 156.

17. *

Ibid., s. 184.

18. *

Ibid., s. 236.

19. *

Ibid., s. 141.

20. *

Aleksej Slapovskij, De er overalt, overs. av Irina A. Waage og Peter Normann Waage, Oslo, 2011, s. 13.

21. *

Zamjatin 2011, s. 160.

22. *

Dag Solstad, Artikler 2005–2014, Oslo, 2015, s. 124.

23. *

Brown 1993, s. xxv.

24. *

Håkanson 2015, s. vii.

25. *

Brown 1993, s. xix.

26. *

Jevgenij Ivanovitsj Zamjatin, O literature, 1923.

27. *

Zamjatin 2011, s. 255.

28. *

Jahn Otto Johansen, «Putin og Zamjatins advarsel», i Aftenposten 28.12.2015.

29. *

«Art of Fiction No. 228», intervju med Elena Ferrante i The Paris Review 212, våren 2015, . Sitat: «Writing requires maximum ambition, maximum audacity, and programmatic disobedience.»

30. *

Albert Camus, Retten og vrangen, overs. av Synneve Sundby, Oslo, 2013, s. 27.

31. *

Zamjatin 2011, s. 216.