Av
Bo Kampmann Walther

Essay. Publisert 6. mars 2000.

Av
Bo Kampmann Walther

Essay. Publisert 6. mars 2000.

Bo Kampmann Walther

Født 1967. Universitetslektor og forfatter.

1. *

Hvis intet andet er anført, står oversættelserne på min regning.

2. *

Kontant: digitalt baseret interaktivitet baserer sig på fysiske implementeringer i systemet. Problemet er, at om føje år, når computerne bliver helt usynlige, vil vi være omgivet af kybernetiske kredsløb, som uden at vi nødvendigvis er opmærksomme på det kan aktiveres og de-aktiveres. Forskellen på den synlige og usynlige computer er jo netop, at i den første ved vi, at vi interagerer (i hvert fald for det meste), hvorimod vi i den sidste ikke (altid) ved, at vi nu (f.eks.) har tændt køleskabet eller opvarmet dobbeltsengen (jf. i øvrigt Bill Gates' 'tænkende' hus). Der er naturligvis en oplagt udfordring for den digitale kunst i et sådant spil med usynlig interaktivitet.

3. *

Indholdet i en computer bygger - selv i dag - på John von Neumanns oprindelige design fra 40'erne: For det første en central enhed for kommandokontrollerede processeringer af alfanumeriske data via enten matematiske eller logiske regler (CPU'en). For det andet en skrive-læse-hukommelse (RAM) for variable data og en read-only-memory (ROM) for programmerede kommandoer. Og endelig, for det tredje, et bussystem for sekventiel transmittering af alle data og kommandoer via binære adresser (internt og eksternt i systemet). Desuagtet von Neumann-modellens store succes er der store problemer med såkaldt multi-dimensional signal-processering i real-time; her kræves mange parallelt koblede computere (f.eks. i simulationen af hjernens funktioner). Von Neumanns design er i dag ved at blive en regulær flaskehals, og mange steder arbejdes der da også intenst med bl.a. neurale netværk, fuzzy-logik og kvantecomputering.

4. *

Tumultarisk listet må (nogle af) den digitale æstetiks kodeord derfor være: transitionalitet (herunder mediets flygtighed og non-lokaliserbarhed); transformation (forandring af udtryk, repræsentation og indhold; således kan en ganske let ændring af koden bag den digitaliserede version af Mona Lisa forvandle hendes smil fatalt!); digitalitet (herunder arbitraritet, kontingens, polær notation og fundamental 'skrivelighed'); interaktivitet (fysiske indbrud i kybernetisk input-output-sløjfe); hybridisering (f.eks. i forholdet mellem høj- og lavkultur); kodet (heraf muligheden for et dynamisk og non-reducibelt forhold mellem form og indhold); non-linearitet; virtualitet (den simulerede virkelighed med mulighed for følelsen af immersion); variabilitet (ændringer af 'indre' og 'ydre' træk ved kunstværket); synkronicitet (sammenfald af værkets og brugerens 'tid').

5. *

Kristus-symbolikken er endvidere tydelig i Neos og de andre rebellers eller 'disciples' stigmata: som de cybervæsener de er, har de selvfølgelig en plug i baghovedet, der direkte forbinder dem med matrixen.