Av
Frode Helmich Pedersen

Essay. Fra Vinduet 3/2015.

Av
Frode Helmich Pedersen

Essay. Fra Vinduet 3/2015.

Frode Helmich Pedersen

Født 1976. Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og kritiker i BLA.

1. *

«[L’] image de l’économie régnante». Den franske teksten er fritt tilgjengelig overalt på internett. Essayet består av 221 teser, og dette sitatet finnes i tese nummer 14. Den norske oversettelsen, som er kollektivt oversatt uten navns nevnelse, bærer tittelen Skuespillsamfunnet og utkom på Gasspedal og News from NowHere i Bergen og Oslo i 2009.

2. *

Se Debords tese nr. 6.

3. *

W.J.T. Mitchell. 2002. «Showing seeing. A critique of visual culture». Journal of Visual Culture, August 2002, vol. 1, no. 2: 174

4. *

Ibid.: 173

5. *

youtube.com/watch?v=JKTQ4a3BR5c

6. *

G.W.F. Hegel. 1986. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften («Dritter Teil», § 453). I: Werke, bind 10: 260

7. *

Staten: 439e–440a. Sitert etter Henning Mørlands oversettelse (Vidarforlaget 2001: 186)

8. *

Timaios: 70–72

9. *

Alexander Nehamas. 1988. «Plato and the Mass Media». The Monist vol. 71, no. 2, Aesthetics and the Histories of the Arts: 214–234

10. *

Staten: 605d7–e6

11. *

Nehamas 1988: 217

12. *

Leavis’ tekst er her sitert etter John Storeys antologi fra 2009: Cultural Theory and Popular Culture. A Reader: 14. Fourth Edition. Essex

13. *

Ibid.

14. *

Giorgio Agamben. 1993. Stanzas. Word and Phantasm in Western Culture: 81. Oversatt til engelsk av Ronald L. Martinez. University of Minnesota Press. Minneapolis og London

15. *

Ibid.: 112. Bernards skrift har ifølge Agamben (eller hans oversetter) tittelen Lilium medicale, men er de fleste andre steder referert til som Lilium medicinae: medisinens lilje. Ifølge engelsk Wikipedia, en internettside, ble verket skrevet i 1303, altså til sammenligning omtrent på den tiden da Dante ble utstøtt fra Firenze.

16. *

Linjen stammer fra diktet «The Creations of Sound» fra samlingen Transport to Summer (1947).

17. *

Harold Bloom. 2015. The Daemon Knows. Literary Greatness and the American Sublime: 353. Spiegel & Grau. New York