Av
Olaug Nilssen

Essay. Publisert 23. juni 2004.

Av
Olaug Nilssen

Essay. Publisert 23. juni 2004.

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.

1. *

Sitert etter minnet. Tekstforfattarane på revyen, som heitte Pop, hadde etternavna Rønning, Pahle og Vik.

2. *

https://www.dagbladet.no/kultur/en-darlig-tid/65616425

3. *

«Slutt med denne tøysinga, her er nemleg løysinga» er eit sitat frå eit dramastykke Kristin Nilssen og Maria Tryti Vennerød skreiv i 1994.

4. *

www.skolenettet.no.