Av
Carline Tromp

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Av
Carline Tromp

Essay. Fra Vinduet 4/2020.

Carline Tromp

Født 1984. Forfatter og kritiker. Siste bok: Tilbakeslaget. Om den reaksjonære bølgen og hvordan Andrew Tate vant internett (Manifest, 2023).

1. *

Som kritikerne Preben Jordal og Jon Rognlien påpekte i Klassekampen, 23. juli 2020

2. *

Sitert i Morgenbladet, 13. juli 2018. Nettsida dennyaakademien.com viser i dag autogenerert informasjon om ulike typer hundemat – en av internettets mange gåtefulle tildragelser.

3. *

Klassekampen 14. juli 2018.

4. *

Nya Tider er en nettavis som presenterer seg som uavhengig og maktkritisk, med en innvandringsfiendtlig og tabloid profil, ikke ulikt norske Resett. Sakene inkluderer konspirasjonsteorier om blant annet innvandring, vitenskap og jødisk innflytelse. Avisas redaktør har en fortid i høyreekstreme partier, og flere medarbeidere har vært aktive i Nordiska motstandsrörelsen.

5. *

Sitatet fra Tina Aamodts norske oversettelse, trykket i Klassekampen august 2018.

6. *

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/der-verlag-s-fischer-trennt-sich-von-der-autorin-monika-maron-17011747-p2.html

7. *

BLA, 30. oktober 2019

8. *

Dag og Tid, 7. august 2020

9. *

Klassekampen, 11. august 2020.

10. *

https://www.rights.no/2020/02/redaktor-hyller-vold-og-ekstremisme-og-stempler-forfatter-som-jobber-mot-vold-ut-av-debatten/

11. *

https://www.document.no/2020/02/15/et-forsok-pa-a-kvele-den-nasjonale-gjenoppvakningen/

12. *

https://www.document.no/2020/07/17/jeg-har-en-hone-a-plukke-med-dagsavisens-hege-ulstein/