Av
Arnhild Skre

Essay. Fra Vinduet 4/2005. Publisert på nett 8. desember 2005.

Av
Arnhild Skre

Essay. Fra Vinduet 4/2005. Publisert på nett 8. desember 2005.

Arnhild Skre

Født 1952. Journalist og forfatter.

1. *

Meyer 1995, s. 7-38.

2. *

Gaare og Sjaastad 2004, s. 77-99.

3. *

Lindgren 1945/1988, s. 7-19.

4. *

Ibid., s. 50--51.

5. *

 Dagbladet 21.6.2001.

6. *

Lunden 2004, der hennes hovedoppgave Kvar gjekk Nora? Individualisme og kvinnesyn i tre norske drama endelig ble publisert.

7. *

Deres versjon bar tittelen Nora. Oppsetningen hadde Berlin-premiere i 2002.

8. *

Christine Hamm i prosjektbeskrivelsen til avhandlingen Moderskap og melodrama i Sigrid Undsets forfatterskap.

9. *

Klassekampen 26.6.2004.

10. *

Humble, 2001.