Av
Hall Bjørnstad

Essay m/dikt. Publisert 14. april 2003.

Jules Lequier (1814–1862), fransk filosof. Publiserte ikke noe i sin levetid, men vennen Charles Renouvier, en av sin tids ledende franske filosofer, sto for utgivelsen av Lequiers etterlatte skrifter. Det ufullførte verket Søken etter den første sannhet kom høsten 2003 ut på norsk i Thorleif Dahls kulturbibliotek.

Av
Hall Bjørnstad

Essay m/dikt. Publisert 14. april 2003.

Jules Lequier (1814–1862), fransk filosof. Publiserte ikke noe i sin levetid, men vennen Charles Renouvier, en av sin tids ledende franske filosofer, sto for utgivelsen av Lequiers etterlatte skrifter. Det ufullførte verket Søken etter den første sannhet kom høsten 2003 ut på norsk i Thorleif Dahls kulturbibliotek.

Hall Bjørnstad

Født 1967. Romanist.

1. *

De følgende tekster er alle hentet fra de første delene av «Søken etter en første sannhet». Oppsettet er forandret (fra «prosa» til «poesi»), og det er foretatt enkelte utelatelser og sammenstillinger innad i de enkelte tekstene («diktene»), men ellers er ingenting endret. Lequier skriver en fremmedartet, høystemt prosa, og det er en helt særegen eksistensiell – for ikke å si tragisk – patos som slår gjennom i den franske teksten de stedene som gjengis her. Forandringen av tekstoppsettet (fra «prosa» til «poesi») er gjort i den tro at dette rett og slett er den beste måten å gjengi originalens patetiske prosa på norsk.