Av
Nikolai Melamed Kleivan

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Av
Nikolai Melamed Kleivan

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Nikolai Melamed Kleivan

Født 1987. Reportasjeleder i Morgenbladets kulturavdeling. Redaktør for Vinduet 1-2/2020.

1. *

‘luther kirkedør’: https://forskning.no ... «En myte at Luther spikret tesene sine på kirkedøren ... – Sannsynligheten for at han selv holdt hammeren, er ikke stor. Han har etter alt å dømme hatt en annen til å gjøre det for seg, sier Kjeldgaard-Pedersen ... – De hadde nok en person, en slags vaktmester, til å gjøre det. Luther var på vei til å bli en stjerne i det intellektuelle Europa, så jeg tror ikke han har svingt hammeren selv, forklarer Bo Kristian Holm.»

2. *

Promovideo på skagenfiber.no.

3. *

Flere av disse perspektivene skylder jeg NUPI-forskeren Lars Gjesvik, som diskuterer dem i en kommende artikkel som en del av forskningsprosjektet GAIA, et samarbeid mellom Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Simulas Center for Resilient Networks and Applications (CRNA) ved Oslomet.

4. *

Bransjeorganisasjonen SubOptic Associations første webinar i serien SubOptic Spotlight: «Navigating Covid-19: Its impact on the submarine telecommunications industry», 30. april 2020.