Av
Morten Strøksnes

Essay. Fra Vinduet 3/2015.

Av
Morten Strøksnes

Essay. Fra Vinduet 3/2015.

Morten Strøksnes

Født 1965. Forfatter og journalist. Siste bok: Havboka (Oktober, 2015).

1. *

I tillegg ligger en podcast av samtalen ute her: litteraturpabla.no/essayet-2.

2. *

Zeitschrift für Sozialforschung 7, no.1, 1938.

3. *

Michel de Montaigne. 2008. «Om forfengelighet». I: Essays, bd. III: 244. Aschehoug. Oslo.

4. *

«Apologien for Raymond Sebond». I: Essays, bd. II: 228.

5. *

Ibid.: 318.

6. *

Theodor W. Adorno. 1991. «Om kulturindustrien». I: Max Horkheimer og Theodor W. Adorno. Kulturindustrien: 72. Cappelens upopulære skrifter. Cappelen. Oslo.

7. *

Ole Robert Sunde. 2014. Verden uten ende. Essays: 431. Gyldendal. Oslo.

8. *

Sigurd Tenningen. 2015. Essays. Vegetasjonens triumf er total: 35–36. Gyldendal. Oslo.

9. *

Henning Hagerup. 2015. Metafysisk skrapjern: 272–273. Kolon. Oslo.

10. *

Mazdak Shafieian. 2015. «Forfatteren som tidsmaskin». I: Det urgamle materialet. Essays: 87. Gyldendal. Oslo.

11. *

Ane Farsethås. 2015. «Litterært ambisiøs sakprosa kan ikke trylles frem». Morgenbladet 4–10.09.2015.