Av
Per Esben Myren-Svelstad

Essay. Fra Vinduet 2/2019.

Av
Per Esben Myren-Svelstad

Essay. Fra Vinduet 2/2019.

Per Esben Myren-Svelstad

Født 1987. Førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU i Trondheim.

1. *

Øystein S. Ziener, Fanga. Fanga i flukta, Aschehoug, 1992, s. 136

2. *

Runar Jordåen, Inversjon og perversjon: Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960, ph.d.-avhandling i historie, Universitetet i Bergen, 2010, s. 201ff.

3. *

Torgeir Kasa og Karl Evang, «Homoseksualitet», i Karl Evang (red.), Seksuell opplysning, band 1, Tiden, s. 185.

4. *

Laure Murat, La loi du genre: Une histoire culturelle du «troisième sexe», Fayard, 2006, s. 316.

5. *

Ein viktig referanse er likevel Jan Olav Gatlands Mellom linjene. Homofile tema i norsk litteratur (Aschehoug, 1990). Sjå også litteraturlista elles.

6. *

Jan Olav Gatland, «Alf Martin Jæger», 2015. Lasta ned 23.4.2019 frå https://skeivtarkiv.no/skeivopedia/alf-martin-jaeger.

7. *

Gerd Brantenberg, På sporet av den tapte lyst: Kjærlighet mellom kvinner som litterært motiv, Aschehoug, 1986, s. 35.

8. *

Borghild Krane, Følelsers forvirring. Gyldendal, 1937, s. 99.

9. *

Jf. Lars Rune Waage, «Borghild Kranes Følelsers forvirring (1937) – en queer lesning av Norges første lesbiske roman», i Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift nr. 1/2012, s. 15.

10. *

Sjå for eksempel Eirik Vassenden, Norsk vitalisme: Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940, Scandinavian Academic Press, 2012, og Dean Krouk, Fascism and Modernist Literature in Norway, University of Washington Press, 2017.

11. *

Rolv Thesen, «To debutantar», i Arbeiderbladet, 30.11.1932.

12. *

Åsmund Sveen, Andletet, Gyldendal, 1932, s. 29.

 

13. *

Paul Gjesdahl, «En ny dikter», i Tidens Tegn, 19.12.1932.

14. *

At diktet kan lesast på heilt ulike måtar, fekk eg sjølv demonstrert då eg la fram mi lesing av det på eit seminar for ph.d.-studentar. Ein professor i litteraturvitskap var i den samanhengen sterkt ueinig i tolkinga og meinte at diktet ikkje hadde noko med homoerotikk å gjera i det heile.

15. *

Sveen, 1932, s. 82–83.

16. *

Jf. Sigmund Freud, «Zur Einführung des Narzißmus», i Sigmund Freud, Anna Freud og A.J. Storfer (red.), Gesammelte Schriften von Sigmund Freud, band 6, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1925.

17. *

At avbrot og tagnad kan vera meiningsberande, er eit sentralt poeng for Eve K. Sedgwick i Epistemology of the Closet (University of California Press, 2008).

18. *

Sveen, Brunnen, Cappelen, 1963, s. 18.

19. *

Anna Katharina Schaffner, Modernism and Perversion. Sexual Deviance in Sexology and Literature 1850–1930, Palgrave Macmillian, 2012, s. 221–222.

20. *

Namnet er eit pseudonym. Han har seinare skifta namn til Vindsun.

21. *

Nils Axel Nissen, «Å lese for å bruke: Homoforskning, kjønnsforskning og litteraturvitenskap», i Hans H. Skei og Einar Vannebo (red.), Norsk litterær årbok 2000, Samlaget, 2000, s. 241.

22. *

Gudmund Vindland, Villskudd. Sangen til Jens, Forfatterforlaget, 1979, s. 373.