Av
Ola Innset

Debattartikkel. Publisert 10. februar 2023.

Av
Ola Innset

Debattartikkel. Publisert 10. februar 2023.

Ola Innset

Født 1985. Historiker, forfatter og redaktør for Vinduet.

1. *

Publisert som «Tidsskriftets død, tidsskriftets fødsel» i Vagant 4/2022.