Av
Eirik Vassenden

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Av
Eirik Vassenden

Essay. Fra Vinduet 1-2/2021.

Eirik Vassenden

Født 1971. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen.

1. *

Hans-Robert Jauss: «The Literary Process of Modernism from Rousseau to Adorno», i Cultural Critique 11, 1988/89. Artikkelen ble første gang trykket i Adorno-Konferenz, redigert av Ludwig von Frieburg og Jürgen Habermas, i 1983.

2. *

Jean Baudrillard: La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu, Galilée, 1991.

3. *

Jordan Peterson: 12 Rules for Life. An Antidote to Chaos. Allen Lane, 2018, s. 312.

4. *

Calinescu, Matei: Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham 1987, s. 319.

5. *

Jan Kjærstad i Bjarne Riiser Gundersen: Da postmodernismen kom til Norge. En beretning om den store intellektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Oslo: Flamme forlag, 2016, s. 195.

6. *

Sigurd Tenningen: «En litterær darwinist», i Vagant 1/2013.

7. *

Jan Kjærstad: «Det finnes ingen regler for en god roman. Møte med Artur Lindqvist», i Vinduet 1/1985, s. 2.

8. *

Jan Kjærstad: «EDB og romanen», i Vinduet 2/1984, 35.

9. *

Det kan her legges til at slett ikke alle som introduseres eller presenteres, får like mye plass eller oppmerksomhet. Noen av disse navnene – muligens de som ligger lengst unna redaktørens egne preferanser? – får relativt knapp omtale og blir i noen tilfeller også avspist med overflatiske omtaler under vignetten «Brev fra [utland]».

10. *

Halfdan W. Freihow: «Om alvor, underholdning og litteratur», i Vinduet 3/1990, s. 5.

11. *

Karl Ove Knausgård: Min kamp 2. Oslo: Oktober, s. 535.

12. *

Poul Behrendts Dobbeltkontrakten. En estetisk nydannelse (2006) lanserte en tidlig hypotese om den tidlige autofiksjonen i Skandinavia og dens doble karakter: Den krever at vi tror på den, samtidig som den insisterer på å være fiksjon.