Av
Bendik Wold

Essay. Publisert 20. oktober 2004.

Av
Bendik Wold

Essay. Publisert 20. oktober 2004.

Bendik Wold

Født 1979. Kulturredaktør i Klassekampen.

1. *

Reportasjeboken Sudamericana. Latinamerikanske reiser (Gyldendal 2000) er ikke regnet med, ettersom den er en revidert utgave av Pampa Unión fra 1994. Fløgstads fire siste sakprosatitler er altså Osloprosessen (Gyldendal 2000), Shanghai Ekspress (Gyldendal 2001), Hotel Tropical. Nettenes fedreland (Universitetsforlaget 2003) og Hus som vil meg hysa. Snøhetta og det umerkeleg monumentale (Samlaget 2004).

2. *

Jfr. John Carey: The Intellectuals and the Masses. Pride and Prejudice among the Literary Intelligensia, 1880–1939. Faber and Faber, 1992. Carey viser hvordan modernismens foregangsfigurer inntok antidemokratiske og dypt elitistiske standpunkter i en periode hvor leseevnen økte betraktelig i de bredere lag av befolkningen. Selv om konklusjonen er (for) drøy – Carey hevder at litteraturen ble modernistisk alene fordi intelligentsiaen ville opprettholde avstanden til «massene» – er bokens fakta- og sitatsamling uhyre interessant.

3. *

Jfr. enkelte tabloidmediers foretrukne «kunstdekning» – bestyrtede oppslag av typen «Er dette kunst?» hver gang en readymade får oppmerksomhet under Høstutstillingen. Men selv ikke innenfor kunstfeltet er avantgarde-strategier ukontroversielle. Deler av feltet preges av teorifiendtlighet, anti-konseptualisme og nyvunnen tiltro til (det figurative) maleriet.

4. *

Trykket i Walter Benjamin: Kunstverket i reproduksjonsalderen, Gyldendal 1991.

5. *

Benjamin 1991, s. 117.

6. *

David Harvey: The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Blackwell 1992, s. 205.

7. *

Michel Foucault i The Foucalt Reader (1984), sitert i Harvey 1992, s. 304.

8. *

Dette uttrykket lærte jeg, og sikkert flere med meg, i Henrik H. Langelands Wonderboy (Gyldendal 2003).

9. *

Fløgstad 2003, s. 18.

10. *

Nils Olsson: «Det sista och det nya» i Anders Johansson og Mattias Martinson: Efter Adorno, Glänta Produktion 2003.

11. *

Niels Lyngsø: Morfeus. Diktning og poetikk, Gyldendal 2004 (boken er upaginert).

12. *

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt våld, OEI Editör 2003, s. 37.

13. *

Dag Solstad: «Erindringer om mannen og verket» i Artikler 1993–2004. Oktober 2004, s. 240.

14. *

Fløgstad 2004, s. 119. 

15. *

ibid, s. 17.

16. *

ibid, s. 101.