Av
Bendik Wold

Essay. Publisert 5. mai 2003.

Av
Bendik Wold

Essay. Publisert 5. mai 2003.

Bendik Wold

Født 1979. Kulturredaktør i Klassekampen.

1. *

Leonardo Sciascia: The Moro Affair [1978]. Granta Books, 2002.

2. *

Leonardo Sciascia (1921-1989) boltret seg innenfor flere sjangre, men er mest kjent for sine lødige kriminalromaner om den italienske mafiaen – se bl.a. The Wine-Dark Sea, The Day of the Owl, Sicilian Uncles og Equal Danger.

3. *

Roland Barthes: «The Discourse of History» [1967], i E.S. Schaffer (ed.): Comparative criticism. A yearbook. Cambridge University Press, 1981.

4. *

Bl.a. Louis O. Mink, William D. Dray, Eugene Golob, Dominick LaCapra og Maurice Mandelbaum – for en nærmere drøftelse, se kap. 4 i Thor Olav Olsen: Fortellerbegrepet. En studie av forholdet mellom fortelling og menneskelig liv. Pragma Forlag, 2001.

5. *

Intervju i Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 2/1999, s. 162.

6. *

Paul Ricoeur: Le Mémoire, l'histoire, l'oubli, Seuil 2000, s. 339, gjengitt i Paul Knutsen: Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi, Fagbokforlaget 2002.

7. *

Milan Kundera: Tilværelsens uutholdelige letthet [1983], Cappelen 1998, s. 56-57.

8. *

Roland Barthes: Retorikken [1970], Spartacus 1998, s. 11.

9. *

David Hine: Governing Italy. Oxford 1993, s. 2, sitert i Paul Ginsborg: Italy and Its Discontents. Family, Civil Society, State. Penguin Books 2003, s. 139.

10. *

Ginsborg skriver: «By politicizing appointments in nearly every state institution in contact with the public – banks, hospitals, opera houses, etc., often even down to their lowest levels of employment – the parties of the ruling coalitions established long-lasting networks of clientelistic loyalty» (ibid., s. 140)

11. *

Paradoksalt nok, påpeker Pasolini, fødes Moros retorikk samtidig som den romersk-katolske kirken begynner å fjerne latin fra sin liturgi. (Sciascia 2002, s. 18.)

12. *

G.V. Plekhanov: Om personlighetens roll i historien [1898]. Arbetarkultur 1972, s. 55 (min overs.).

13. *

Georg Johannesen: Litteraturens norske nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa. Cappelen 2000, s. 83.

14. *

Friedrich Schiller: Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev [1795]. Solum Forlag 2001, s. 64