Av
Audun Vinger

Essay. Fra Vinduet 1/2013.

Av
Audun Vinger

Essay. Fra Vinduet 1/2013.

Audun Vinger

Født 1974. Bladfyk. Tidligere redaktør av Vinduet

1. *

(Det viste seg senere å være lanseringen av Jeg er som en åpen bok, journ. komm.)