Av
Elin Beate Tobiassen

Essay. Publisert 4. november 2002.

Av
Elin Beate Tobiassen

Essay. Publisert 4. november 2002.

Elin Beate Tobiassen

Født 1962. Dr.art. Kritiker og oversetter.

1. *

Disse er som følger: Romania, Portugal, Korea, Storbritannia, Hellas, USA, Brasil, Spania, Tyskland, Italia, Kina og Japan.

2. *

Møtestedet, Gyldendal 1966; Sjalusi, Pax 1966 (nyutgitt på samme forlag i 1992); For en ny roman, Cappelen 1971; Topologi over en innbilt by, Solum 1978; «Det hemmelige rom», i novelleantologien Frankrike forteller, Den Norske Bokklubben 1976; «Stranden», i Noveller i vår tid, Aschehoug 1967. 

3. *

Jfr. Arild Vange, «Litteratur light», Morgenbladet 14.06.02.

4. *

Jfr. Siss Vik, «Den biografiske vendingen i skjønnlitteraturen», Morgenbladet 05.07.02. 

5. *

Geir Pollen, «Hvem tar du på når du tar meg på ordet?», Morgenbladet 16.08.02.

6. *

Begrepet «objektivitet», som Robbe-Grillet selv brukte i forhold til sin egen litteratur, må tolkes riktig: Det betyr ikke nøytralitet, men vektlegger blikkets visuelle – og høyst subjektive – registrering og beskrivelser av objekter. 

7. *

Alain Robbe-Grillet, Le Miroir qui revient, Les Editions de Minuit, Paris, 1985, s. 12.

8. *

Jfr. min artikkel «Et pinnsvin på skrivebordet», Morgenbladet 07.06.02.

9. *

Tor Ulven, «Ordlusene. Forsøk på gjenåpning av en lukket bok», i Essays, Gyldendal Norsk Forlag,1997, s. 126.

10. *

«Alle mine bøker gjenspeiler kampen mellom indre orden og kaos,» sier i den forbindelse Robbe-Grillet i et intervju med Jacques Henric, Art Press nr. 88, desember 1988.

11. *

Samuel Beckett, Den unevnelige, Cappelen, 1967, s. 165.

12. *

Speilet som vender tilbake er i Le Miroir qui revient en allusjon til en bretonsk legende om et speil som skyller i land på stranden. Speilet er i romanen blant annet et bilde på besettelsen som aldri tar slutt og de stadig tilbakevendende seksualfantasiene.

13. *

«La Reprise du Nouveau Roman». Robbe-Grillet intervjuet av Jean-Jacques Brochier i Magazine littéraire, nr. 402, oktober 2001. 

14. *

Robbe-Grillet siterer denne sekvensen fra Kierkegaards tekst i sin romans epigraf. 

15. *

Begrepet brukes her i betydningen «tekster som er gitt på forhånd». 

16. *

Tom Bishop, «Topologie d'une reprise ou le retour de Robbe-Grillet», Critique, nr. 651–652, august/september, 2001, s. 596. 

17. *

Tematikken utforskes imidlertid i andre tekster og filmer. 

18. *

Magazine littéraire, op. cit., s. 22. 

19. *

Jfr. Gustave Flaubert, L'Education sentimentale, Presses Pocket, 1989, s. 507–509. 

20. *

Alain Robbe-Grillet, «Je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi», i L'Auteur et le manuscrit, Presses Universitaires de France, Paris, 1991, s. 44.