Av
Morten Jørgensen

Essay. Fra Vinduet 4/1985. Publisert på nett 2. september 1998.

Av
Morten Jørgensen

Essay. Fra Vinduet 4/1985. Publisert på nett 2. september 1998.

Morten Jørgensen

Født 1954. Forfatter og musiker.