Av
Irene Engelstad

Essay. Publisert 8. februar 2022.

Av
Irene Engelstad

Essay. Publisert 8. februar 2022.

Irene Engelstad

Født 1944. Professor emeritus, tidligere redaksjonssjef og hovedkonsulent i Gyldendal Norsk Forlag.