Av
Stig Sæterbakken

Prosa. Fra Vinduet 3/2006. Publisert på nett 7. september 2006.

Av
Stig Sæterbakken

Prosa. Fra Vinduet 3/2006. Publisert på nett 7. september 2006.

Stig Sæterbakken

(1966-2012) Forfatter og oversetter.