Av
Ingvild Røstbø Kausland

Dikt. Publisert 28. oktober 1998.

Av
Ingvild Røstbø Kausland

Dikt. Publisert 28. oktober 1998.

Ingvild Røstbø Kausland

Født 1974. Poet og forfatter.