Av
Per Øystein Roland

Dikt. Publisert 17. mars 1999.

Av
Per Øystein Roland

Dikt. Publisert 17. mars 1999.

Per Øystein Roland

Født 1968. Kritiker og forlagskonsulent.