Av
Øyvind Berg

Lyrikk. Publisert 19. desember 2003.

Av
Øyvind Berg

Lyrikk. Publisert 19. desember 2003.

Øyvind Berg

Født 1959. Poet, gjendikter, dramatiker, essayist.