Av
Rune Christiansen

Lyrikk. Publisert 7. februar 2000.

(Sitatet «Father I've removed a stone from a wall» er henta fra Michael Palmer; Sun (1988). Diktene er ikke tidligere publisert.)

Av
Rune Christiansen

Lyrikk. Publisert 7. februar 2000.

(Sitatet «Father I've removed a stone from a wall» er henta fra Michael Palmer; Sun (1988). Diktene er ikke tidligere publisert.)

Rune Christiansen

Født 1963. Forfatter, lyriker og oversetter.