Av
Torunn Borge

Dikt. Publisert 12. mai 1999.

Av
Torunn Borge

Dikt. Publisert 12. mai 1999.

Torunn Borge

(1960-2014) Poet, tidsskriftsmedarbeider og kritiker.