Av
Øystein Orten

Dikt. Publisert 3. februar 1999.

Av
Øystein Orten

Dikt. Publisert 3. februar 1999.

Øystein Orten

Født 1962. Poet og forfatter.