Av
Ingvar Nistad

Lyrikk. Publisert 29. april 1998.

Av
Ingvar Nistad

Lyrikk. Publisert 29. april 1998.

Ingvar Nistad

Født 1954. Lærer, keramiker, forfatter og lyriker.