Av
Finn Øglænd

Lyrikk. Publisert 10. juni 1998.

Av
Finn Øglænd

Lyrikk. Publisert 10. juni 1998.

Finn Øglænd

Født 1957. Poet, oversetter, forfatter.