Av
Finn Øglænd

Sonette. Publisert 2. juni 1999.

Gjendiktning av William Shakespeare.

Av
Finn Øglænd

Sonette. Publisert 2. juni 1999.

Gjendiktning av William Shakespeare.

Finn Øglænd

Født 1957. Poet, oversetter, forfatter.