Av
Jan Hjort

Lyrikk. Publisert 10. juni 2003.

Av
Jan Hjort

Lyrikk. Publisert 10. juni 2003.

Jan Hjort

Dansk poet. Også kjent under psevdonymet Outis/Nobody.