Av
Sigmund Loland

Novelle. Fra Vinduet 2/2007. Publisert på nett 5. juni 2007.

Av
Sigmund Loland

Novelle. Fra Vinduet 2/2007. Publisert på nett 5. juni 2007.

Sigmund Loland

Født 1957. Professor ved Norges Idrettshøgskole.