Av
Cornelius Jakhelln

Lyrikk. Publisert 19. mai 2004.

Av
Cornelius Jakhelln

Lyrikk. Publisert 19. mai 2004.

Cornelius Jakhelln

Født 1977. Forfatter, poet, kritiker og musiker.