Av
Eli Sol Vallersnes

Prosa. Publisert 9. september 2002.

Utdrag fra romanen Kometpuls (Aschehoug, 2002).

Av
Eli Sol Vallersnes

Prosa. Publisert 9. september 2002.

Utdrag fra romanen Kometpuls (Aschehoug, 2002).

Eli Sol Vallersnes

Født 1973. Forfatter og fysioterapeut.