Av
Ingvar Nistad

Lyrikk. Publisert 6. mars 2000.

Av
Ingvar Nistad

Lyrikk. Publisert 6. mars 2000.

Ingvar Nistad

Født 1954. Lærer, keramiker, forfatter og lyriker.